bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
4 March, 2016

Blir delägare i småskalig guldutvinning

Restprodukterna håller 10 – 15 g/t (gram per ton) guld och kommer från småskalig selektiv underjordsbrytning av rika kvartsgångar som ofta håller mer än 30g/t guld. MRI deltar inte i brytningen på grund av de större riskerna, utan utvinner endast från restprodukter.

Guldutvinningen från restprodukter pågår enbart i pilotskala, ca 0.5 ton per dag, men med viss vinst.

Under 2015 var vinstmarginalen 17,5% med begränsad omsättning om PHP484 000 (ca SEK87 000, per dagens kurs för en (1) filippinsk peso, SEK0,18). Vinsten på eget kapital var bara 3,4%. Pilotskale-utvinningen pågick bara ett par månader ifjol.

Tillgången till restprodukter har nyligen flerdubblats. Det är därför möjligt att nu effektivisera hanteringen av restprodukter och per omgående utvidga verksamheten betydligt med bibehållet förhållande mellan vinst och omsättning utan ytterligare investeringar.

Orezone avser inte att ta någon operativ roll i verksamheten.

MRI innehar även avtal över ett par betydande alluviala guldförekomster (lätt utvinnbara guldförekomster i lösa avlagringar), som är under utvärdering.

Orezones vd har tidigare arbetat framgångsrikt på Filippinerna i mer än 20 år och har ett starkt kontaktnät, vilket har gjort förvärvet möjligt.

MRI är ett privat lokalt filippinskt bolag med mycket starkt lokalt huvudägande, vilket är en stor fördel. Bolagets projekt har hitintills tagits emot synnerligen positivt av berörda parter. Bolaget har inga anställda utan verksamheten görs genom inhyrda entreprenörer.

MRI värderas till PHP2,5 miljoner (ca SEK450 000). Orezone förvärvar 900 000 aktier från MRI:s vd för det nominella värdet PHP900 000 (ca SEK160 000). Köpet finansieras kontant genom egen kassa.

Delägandet ger Orezone en viss riskspridning och ett strategiskt fotfäste på Filippinerna, enligt många världens per kvadratkilometer mest guldpotentiella land.

För mer information kontakta vd Anders West, tel 031 131190, 0720 128698.

E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone:

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar, främst i Sverige. Bolagets affärskoncept är i huvudsak att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com