bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
7 December, 2015

Flaggningsmeddelande

Orezone AB (publ) har informerats om att JPMP AB förvärvat aktier i Orezone som i antal per den 4 december 2015 uppgick till 4 895 870 st, motsvarande cirka 11 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

För ytterligare information kontakta VD Anders West.

Tel 031 131190, 0720 128698

info@orezone.se

Kort om Orezone
Orezone AB är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på AktieTorget, som innehar prospekteringslicenser över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är och förblir att erhålla rättigheter, utföra de arbeten som krävs, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com