bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
11 May, 2017

Framflyttning av årsstämma

I bokslutskommunikén publicerade bolaget att ordinarie årsstämma skulle hållas den 15 maj 2017.

På grund av administrativa skäl flyttas årsstämman fram tills den 14 juni.

Publicering av reviderad årsredovisning kommer att ske 3 veckor innan nytt datum för ordinarie årsstämma.

Kallelse med ärendeförteckning kommer att publiceras 4 veckor innan nytt datum för ordinarie årsstämma.

För mer information kontakta VD Johan Paulson, tel 070 710 53 60

E-post:  info@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Huvudobjektet är REE mineraliseringen i Fetsjön-Onbäcken, Dorotea kommun. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Update on the submission of the environmental permit application for Finnish mine project

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com