bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
16 August, 2018

Halvårsrapport januari – juni 2018

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Resultatet för perioden januari till juni 2018 uppgick till -980 Tkr. Resultatet för andra kvartalet 2018 uppgick till -849 Tkr. Nettoomsättningen under perioden var 0 Tkr.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Orezone AB (publ) ·   Box 262 · 233 23   Svedala · info@orezone.se 

Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur.

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Att Fetsjön-Ormbäcken har förutsättningar för att vara västliga Europas största REE-förekomst är den bas för dialog med potentiella samarbetspartner jag har som inriktning.

Att hitta och ta bolagets projekt vidare med industriella samarbetspartner är i linje med bolagets prioriteringar och tidigare uttalade strategi och vi tar den steg för steg vidare till en presenterbar och tydlig informationsnivå.

Att jobba tillsammans med industriella partners är en förutsättning för att projektet skall kunna tas vidare till nästa fas, då det dels behövs en bredare kompetensbas och också en helt annan volym av pengar för att konkretisera projektet kommersiellt.

Att föra dialog med industriella samarbetspartner är därför det som jag prioriterar högst som bolagets nästa steg.

Och jag har stora förhoppningar om att kunna presentera en eller flera samarbetspartners inom kort.

Arbetet med att förlänga våra 3 undersökningstillstånd är avslutat och inlämnat till Bergsstaten och jag är övertygad om att vi har gjort allt som krävs för att få dessa förlängda.

Beslutet från Bergsstaten förväntas inom slutet av augusti.

Vår geolog och jag har även påbörjat arbetet med att identifiera nya områden för undersökningstillstånd och vi har kommit en bra bit på väg där.

Inom några månader så ska vi kunna presentera minst 4st nya tillstånd.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

Augusti 2018

Martin Liljestrand

Verkställande direktör

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com