bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
22 December, 2015

Optionsprogrammet TO1 registrerat hos Bolagsverket

Resultatet innebar att 14 969 665 aktier förvärvades av optionsinnehavarna och Bolaget erhöll cirka 3,7 Mkr i likvida medel.

Orezone ser med tillförsikt fram emot 2016 och passar på att önska alla aktieägare en God Jul och ett Gott Nytt År!

För frågor avseende teckningsoptionerna vänligen kontakta:
Eminova Fondkommission AB
Telefon: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

För ytterligare information vänligen kontakta VD Anders West.
Tel 031 131190, 0720 128698
E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på AktieTorget, som innehar prospekteringslicenser över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är och förblir att erhålla rättigheter, utföra de arbeten som krävs, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com