bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
20 November, 2018

Orezone AB beviljas ej undersökningstillstånd i Tjålm

Bergmästaren beviljar ej Orezone AB undersökningstillstånd i Tjålm, Sorsele, Västerbottens län, då förbudstid fortfarande råder sedan föregående undersökningstillstånd upphört att gälla.
 
Fullständiga handlingar kommer inom kort att presenteras på bolagets hemsida.
 
”Vi visste att förbudstid fanns när ansökan skickades in men vi hade en stark tro på att kunna få igenom en dispens gällande förbudstiden men den avslags också av Bergsstaten.
 
Lite besviken är jag men nu får vi helt enkelt avvakta tills förbudstiden löpt ut och skicka in en ny ansökan då.
 
Säger bolagets VD Martin Liljestrand”
 
 
För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Martin Liljestrand 070-355 15 60 eller vd@orezone.se
 
 
Kort om Orezone  Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com