bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
28 March, 2017

Orezone beslutar om brygglån för att ta nästa steg mot gruvdrift

Orezone innehar prospekteringslicenser för ett antal områden i Västerbotten, Norrbotten och Bergslagen. Flera av dem har visat förekomster av strategiska jordartsmetaller och goda förutsättningar för brytning. Därför tar Orezone nu in ett brygglån för att finansiera sökandet efter samarbetspartners.

”Vi har kontakter med gruvbolag både i Kina och europeiska länder och kommer att göra ett antal resor framöver för att få de här samarbetena på plats. Vi går in med pengarna eftersom vi tror på bolagets potential”, säger Orezones vd, tillika störste ägare Johan Paulsson.

För att trygga nästa steg lånar Orezones två största ägare, JPMP Konsult AB och Sebahattin Hocaoglu, vardera ut 500 000 kronor till Orezone, alltså sammanlagt 1 000 000 kr, i två steg. Den första halvan är inbetald och andra halvan inbetalas vid behov senast 31 maj 2017.

Orezones styrelse har beslutat att lånen skall ställas utan säkerhet, ränta skall utbetalas i samband med lösen av lånen och räntesatsen är satt till gällande statslåneränta plus tre procentenheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Paulsson, vd Orezone
+46 70 710 53 60
info@orezone.se

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd för potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter och utföra tidig prospektering för att höja informationsnivån, till dess att fyndigheten antingen kan säljas eller utvecklas i samarbete med ett större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen inträder.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com