bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
28 June, 2018

Orezone gör ett VD byte

Orezone får ny VD.

Orezone får från och med idag, 28 juni 2018, en ny VD.

Lars Blixt lämnar VD skapet. ”Orezone är i ett skede då det behövs annan kompetens, säger Lars Blixt”

Ny VD blir Martin Liljestrand, 41 år, boende i Arvika.

Martin Liljestrand har en bakgrund som entreprenör och egen företagare inom vattenförsörjning samt varit styrelseledamot i Orezone AB sedan april 2016 och är väl insatt i bolaget.

"Martin Liljestrand har den kompetens och erfarenhet som behövs för det skede som Orezone just nu befinner sig i" säger Claes Lindqvist, styrelsens ordförande.

För mer info kontakta Claes Linqvist 070-593 43 78

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen. 

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com