bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
17 April, 2019

Orezone slutför förvärvet av Corcel Minerals

Orezone AB (publ) (”Orezone” eller Bolaget”) har per dagens datum slutfört förvärvet av Corcel Minerals S.L. (”Corcel Minerals”). Tillträdet är i enlighet med det avtal som Orezone tecknat om förvärv av Corcel Minerals och offentliggjordes den 24 februari 2019. Slutförande av förvärvet var även ett villkor för att Bolagets aktier skulle börja handlas på NGM Nordic MTF.

Förvärvet görs till ett pris om cirka 26,4 MSEK och betalas till 100 procent genom en säljarrevers, som därefter kvittas mot betalning för 3 777 089 aktier i Orezone tecknade av säljarna i en riktad emission. Detta sker till samma emissionskurs (7 SEK per aktie) som företrädesemissionen, vars teckningsperiod påbörjas den 18 april 2019 (”Företrädesemissionen”), och motsvarar en utspädning om cirka 60,7 procent för befintliga aktieägare i Bolaget innan Företrädesemissionen.

Eftersom tillträdet av förvärvet skett efter avstämningsdagen i Företrädesemissionen erhåller säljarna av Corcel Minerals inte teckningsrätter i Företrädesemissionen.

Samtliga sju säljare har även ingått s.k. lock-up avtal om tolv (12) månader gentemot Bolaget och Augment Partners AB från och med den dag tilldelning sker i Företrädesemissionen.

Mer information om Corcel Minerals och de projekt som bolaget innehar finns att tillgå i det prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen och offentliggjordes den 12 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

Telefon: +46 730-78 84 14

E-post: roberto.g@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, info@augment.se är Orezones Mentor.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com