bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
14 November, 2016

Orezone uppdaterar om Fetsjön-Ormbäcken projektet

Säsongens borrningar i Ormbäcken var postiva.

Syftet med borrningen var i princip att se om mineraliseringen i Fetsjön (75miljoner ton med 0.11% REE enligt Sveriges Geologiska Undersökning) sträcker sig också till Ormbäcken, vilket den gör.

Mineraliseringen i Fetsjön-Ormbäcken är av sedimentärt ursprung. Sådana förekomster är ofta stora med mindre variationer i halt än i många andra förekomstyper. Samtidigt är anrikningen (utvinningen av metallerna) mindre konventionell i Fetsjön-Ormbäcken än i exempelvis en koppargruva.

Vi prioriterar nu alltså studier av anrikningen. Vidare borrningar fortsätter under nästa fältsäsong.

Biologisk lakning är en framgångsrik metod för liknande malmer enligt våra litteraturstudier. Efter att vi nu erhållit kompletterande analysresultat om mineraliseringens egenskaper gör vi försök på liten laboratorieskala på material från Fetsjön och Ormbäcken.

Samtidigt arbetar vi med konceptuella tekniska studier och undersöker marknaden.

För mer information kontakta VD Anders West, tel 0720 128698.

E-post:  info@orezone.se
 

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com