bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
19 March, 2018

OrezoneAB knyter till sig ny geologisk konsult.

Orezone AB knyter till sig Jan-Olof Arnbom som geologisk konsult för bolaget.
Jan-Olof har ett mångårigt förflutet inom hos Sveriges geologiska undersökning (SGU), bland annat som chef för enheten för Gruvnäring. 
Med hjälp av Jan-Olofs kompetens och kontaktnät kommer Orezone AB att kunna ta nästa steg i arbetet med att hitta samarbetspartners samt andra kommande arbeten.

Jan-Olof är utbildad geolog vid Uppsala universitet med en Fil.lic. i mineralogi och petrologi 1980.

Han har även arbetat som geokonsult med olika uppdrag vid flera konsultbolag, bl.a. Bjerkings ingenjörsbyrå, SGAB och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Uppdragen omfattade vattenförsörjning, miljöteknik, bergmaterialundersökningar m.m. huvudsakligen i Sverige, men även utomlands.

Mellan 1995 – 2017 var Jan-Olof anställd som statsgeolog/enhetschef vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) där han jobbade med bland annat mineralutredningar och gruvnäringsfrågor Från 2007 var han enhetschef för Mineralinformation samt enheten för Gruvnäring, båda med ansvar även för SGUs Mineralinformationskontor i Malå.

Det är med stor glädje och värme jag hälsar Jan-Olof välkommen till oss på Orezone.

Jan-Olof kommer tillföra oss gedigen erfarenhet och kompetens på en mycket hög nivå.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

Med Vänlig Hälsning

Lars Blixt, VD

070 - 355 15 60

info@orezone.com

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com