bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
25 October, 2018

Otto Persson lämnar sitt styrelseuppdrag i Orezone AB

Orezone AB meddelar härmed att Otto Persson, på egen begäran, lämnar sitt styrelseuppdrag i Orezone AB i förtid per denna dag.

Anledningen till detta är att Otto Persson har erhållit ett annat uppdrag där inga andra styrelseengagemang i listade bolag är förenliga. Otto Persson lämnar samtidigt samtliga övriga uppdrag i de bolag han har styrelseengagemang.

Övriga styrelseledamöter tackar Otto för den tid han har tjänstgjort i styrelsen och önskar honom lycka till i sitt nya uppdrag.

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Eurobattery Minerals increases its stake in the Finnish Hautalampi project to 100 per cent

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com