bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
4 September, 2018

PM Ansökningar om nya undersökningstillstånd

PM Ansökningar om nya undersökningstillstånd

Orezone AB har den 2018-09-04 ansökt hos Bergsstaten om 6st nya undersökningstillstånd.

Här kommer en kort sammanfattning över de olika ansökningarna.

  • Brännkammen, Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Mineraler: Au, Ag, Cu, Zn, Pb

Områdets storlek: 50,6 hektar

  • Sörtjärn, Lycksele, Västerbottens län.

Mineraler: Au, Zn, Pb

Områdets storlek: 151,2 hektar

  • Tjålm, Sorsele, Västerbottens län.

Mineraler: Au, Zn

Områdets storlek: 119, 7 hektar

  • Pahtavaara, Kiruna kommun, Norrbottens län.

Mineraler: Au, Cu

Områdets storlek: 67,3 hektar

  • Piettarasjärvi, Kiruna kommun, Norrbottens län.

Mineraler: Cu

Områdets storlek: 133,3 hektar

  • Bruksberget, Sollefteå kommun, Västernorrlands län.

Mineraler: Au, Ag, Cu

Områdets storlek: 113,1 hektar

””

Vår geolog, Jan-Olof Arnbom, och jag har valt ut de här områdena då de alla är mycket intressanta gällande halterna av basmetaller, geologiskt/geofysiskt underlag har inhämtats vid SGU:s mineralinformationskontor i Malå.

Vi har även haft med i våra värderingar att de ligger i välkända gruvdistrikt med bra infrastruktur, bra entreprenörer inom tex borrning samt anrikningsexpertis m.m.

Detta är av högsta vikt när det kommer till att i framtida hitta samarbetspartners.

Om ansökningarna godkänns så kommer vi påbörja undersökningar nästa år med geologisk kartering och lämpliga markgeofysiska mätningarna i alla områden för att under 2020 göra provborrningar mm.

Jag är mycket nöjd med våra nya ansökningar och är övertygad om att Orezone och dess aktieägare har en mycket fin framtid att vänta!”

Säger bolagets VD Martin Liljestrand.

2018-09-04

För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Martin Liljestrand 070-355 15 60

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com