bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
19 September, 2018

PM presentation av Caldera Ridge Capital Ltd, ny storägare i Orezone AB

Orezones nya storägare Caldera Ridge Capital (CRC) är ett privat investmentbolag baserat i Hong Kong. Bolaget grundades 2014 med fokus på Asien och Europa. Ledningsgruppen i CRC har kombinerat mer än sextio års erfarenhet inom investeringar och strukturering av internationella transaktioner. Samtliga nyckelpersoner inom CRC har tidigare arbetat inom välrenomerade internationella investment banker, fondbolag och advokat firmor.

CRC har ett stort nätverk av asiatiska investerare, företag och strategiska partnerskap med externa bolag som har sektorspecifik kompetens bland annat inom prospektering och gruvdrift som nu Orezone kommer få tillgång till. Detta är av högsta vikt för de projekt som idag finns i Orezone då de behöver utvärderas på en mycket djupare plan inom bland annat lakning och anrikning än vad som kunnat göras tidigare. 

Orezone ska fortsätta vara ett prospekteringsbolag men med ett större och bredare område och därför har styrelsen har tillsammans med CRC utvecklat en affärsplan för att skapa ett högkvalitativt prospekteringsföretag listat i Sverige.

I denna affärsplan ingår en genomgång av existerande projekt samt planer på att identifiera nya potentiella prospekteringstillgångar. Bolagets kompetens behöver även breddas och fördjupas för att utvecklas till det högkvalitativa prospekteringsbolag som är styrelsens mål.

Styrelsen vill understryka att gruvprospektering är en sektor med hög risk då osäkerheten är stor både vad gäller tillgångar och internationella råvarupriser.

Ett lockup avtal på 6 månader har även skrivits mellan bolagen.

För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Martin Liljestrand 070-355 15 60

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Eurobattery Minerals increases its stake in the Finnish Hautalampi project to 100 per cent

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com