bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
25 August, 2015

Positiva resultat av inledande zinkprospektering i Västerbotten

Positiva resultat av fältarbetet föranledde Orezone att ansöka om undersökningstillstånd för ett zinkobjekt i Åsele kommun. Okulärbesiktningar visar förekomst av gamla skärpningar längs en cirka 500 meter lång linje, vilket innebär att det finns potential för en storlek som kan vara ekonomiskt intressant.

Prover från gamla upplag har tidigare visat på höga halter av zink och gallium, som kan vara ekonomiskt intressanta. Gallium är en relativt sällsynt metall som används i till exempel halvledare.

Mineraliseringen har potential att i storlek och halt minst motsvara Lovisagruvan i Bergslagen.

En av Orezone nyligen genomförd tolkning av så kallade LIDAR-data (radarbaserade flygmätningar med extremt hög upplösning avseende topografiska höjdskillnader) bekräftar iakttagelserna i fält. LIDAR är ett relativt nytt mätverktyg som får ett allt större genomslag inom malmprospektering.

Orezone fokuserar på södra Västerbotten och fortsätter arbeta i fält under hösten. Resultat kommer att meddelas i den takt de föreligger.

För mer information kontakta VD Anders West, tel 0720 128698.

E-post: info@orezone.se

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com