bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
9 May, 2018

Sista dagen för handel med Orezone BTA är 15 maj

Sista dagen för handel med Orezone BTA är 2018-05-15.

Stoppdag hos Euroclear i BTA är den 2018-05-17.

De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 2018-05-21.

Efter den genomförda registreringen hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Orezone AB till 178 787 208 aktier och aktiekapitalet uppgår till 3 575 744.16 SEK.

För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Lars Blixt 070-355 15 60

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com