bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
18 November, 2015

Teckningskurs för teckning av aktier med stöd av för teckningsoptioner (TO 1) fastställd till 0,25 kr.

Teckningskurs för teckning av aktier med stöd av för teckningsoptioner (TO 1) i Orezone AB är fastställd till 0,25 kr per aktie. Optionens löptid är fram till den 23 november 2015. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie.

Information finns på emissionsinstitutet Eminovas hemsida www.eminova.se

Sista handelsdag för optionen på AktieTorget är den 19 november 2015.

Sista teckningsdag är den 23 november 2015.

Teckningskurs 0,25 kronor per aktie.

Villkor för teckningsoptionen

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie under perioden 2015-11-02 – 2015-11-23. Teckningskursen uppgår till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på tjugo (20) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Dock högst 0,55 kronor/aktie och ett lägst 0,25 kronor/aktie. Endast ett aktieslag finns i Bolaget.

För ytterligare information kontakta VD Anders West, tel 031 131190, 0720 128698,

info@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på AktieTorget, som innehar prospekteringslicenser över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är och förblir att erhålla rättigheter, utföra de arbeten som krävs, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com