bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
13 maj, 2024

Eurobattery Minerals ansöker om att Hautalampiprojektet ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för CRMA

Stockholm, 13 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”bolaget”) tillkännager att man kommer att ansöka om att batterimineralprojektet Hautalampi ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för den nya förordningen om kritisk råvaror, CRMA.

Eurobattery Minerals tillkännager att man kommer att ansöka om att bolagets finska Hautalampiprojekt ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för den nya förordningen om kritisk råvaror, CRMA. Denna förordning har nyligen godtagits av Europeiska unionen. Detta initiativ syftar till att bidra till EU:s mål att säkerställa tillgång till en säker, diversifierad, överkomlig och hållbar försörjning av kritiska råvaror som är nödvändiga för strategiska tillämpningar inom olika sektorer, inklusive branschen för nettonollutsläpp, den digitala sektorn samt luftfarts- och försvarsindustrin. Detta är ett öppet förfarande från Europeiska kommissionens generaldirektorat (DG GROW) för att stödja strategiska projekt inom ramen för CRMA (Critical Raw Materials Act) och initiativet har en stark koppling till de referenspunkter som satts upp vad gäller målen för EU 2030, för ett hållbart Europa innan detta år.

Ett erkännande som strategiskt projekt skulle ha flera fördelar, bland annat en effektivare och mer förutsägbar process för tillståndsansökningar och hjälp med att få tillgång till finansiering.

“Eurobattery Minerals har som syfte att stödja EU:s ansträngningar för att säkra tillgången på kritiska råvaror. Vårt projekt har inte bara som syfte att bidra till EU:s strategiska mål utan också att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, för att på så vis genererapositiva effekter för lokala samhällen och ekonomier. Denna första öppna upphandling för att bli ett strategiskt projekt är en fantastisk möjlighet för oss och öppnar också dörren för framtida subventioner inom ramen för CRMA”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Information om det öppna förfarandet för strategiska projekt inom ramen för CRMA
Enligt CRMA anses strategiska projekt vara nyckelinstrument för att trygga EU:s försörjning av 17 strategiska råvaror som anges i bilaga I denna EU-förordning. Dessa material inkluderar vitala mineraler som kobolt, nickel, koppar, volfram och andra råvaror som är avgörande för modern teknik och dagens industrier. DG GROW har som mål på att ta beslut om och publicera en första grupp av strategiska projekt beslutade i slutet av detta år. CRM-rådets möte för att kungöra det första öppna förfarandet och börja ta emot ansökningar kommer att äga rum efter att CRMA-förordningen har trätt i kraft den 23 maj. Information om detta gavs av GD GROW vid informationsdagen för potentiella sökande som hölls den 30 april. En tidsplan för strategiska projekt har satts upp och dessa är några av de viktigaste punkterna:

  • Slutdatum för den första ansökningsrundan (augusti 2024)
  • Kontroll av att ansökningarna är kompletta (september 2024)
  • Teknisk utvärdering (september 2024)
  • Möte CRM-nämnden (november 2024)
  • EU-kommissionen tar ett beslut om listan över strategiska projekt (december 2024).

Flera bedömningskriterier kommer att tillämpas för de strategiska projekten, bland annat att projektet ska bidra till att trygga EU:s försörjning av kritiska råvaror på ett meningsfullt sätt, projektets tekniska genomförbarhet samt att verksamheten ska vara så hållbar som möjligt och ha en positiv inverkan på miljön och samhällena i projektets närhet. För projekt som bedrivs inom EU får det inte bara ge fördelar i det aktuella landet utan måste ge positiva effekter i flera länder. Under bedömningsförfarandet utvärderas varje ansökan av minst fyra individuella experter som kommer att bedöma fyra aspekter: tekniska och finansiella aspekter, UNFC-klassificering samt ESG-aspekter.

Eurobattery Minerals initiativ för att Hautalampi ska bli ett strategiskt projekt
Eurobattery Minerals Hautalampiprojekt ligger i linje med EU:s mål och har som syfte att:

  • Stärka försörjningen av kritiska råvaror inom EU, vilket bidrar till de uppsatta målen för 2030.
  • Implementera hållbara metoder – inklusive övervakning och förebyggande av miljöpåverkan – samt socialt ansvarsfulla metoder som respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter.
  • Skapa gränsöverskridande fördelar genom att involvera företag från olika EU-medlemsstater och potentiella offtaker-bolag i flera länder.

”Institutionellt stöd från EU är viktigt och om tillståndsförfarandena skulle gå fortare och bli mer förutsägbart för strategiska projekt skulle det givetvis vara goda nyheter för oss. Naturligtvis skulle möjligheten till tillgång till finansiering och subventioner också vara väldigt positivt så vi kommer att lägga ner ett hårt arbete för att presentera en bra ansökan”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

En kort resumé om batterimineralprojektet Hautalampi
Vårt finska projekt har en färdig preliminär lönsamhetsstudie från mars 2023 och Hautalampis malmreserver och mineralresursreserver har klassificerats i de högsta kategorierna som livskraftiga gruvprojekt i FN:s ramklassificering för resurser (UNFC). Gruvtillståndet för Hautalampi (K7802) registrerades i juni 2023 och ansökan om miljötillstånd lämnades in till de finska myndigheterna i slutet av april 2024. Mer information om Hautalampiprojektet finns på vår webbplats: https://eurobatteryminerals.com/projekt/hautalampi/.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com