bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
21 november, 2023

Eurobattery Minerals publicerar Q3 rapport 2023 – framsteg i tillståndsprocesserna

Stockholm, 21 november 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: "EBM", "Eurobattery" eller "Bolaget") offentliggör idag rapport för det tredje kvartalet 2023.

"Vi gör framsteg i tillståndsprocesserna för våra gruvprojekt för batterimineraler i Hautalampi i Finland och Corcel i Spanien. Den senaste tidens positiva utveckling avseende lagen om kritiska råvaror (Critical Raw Materials Act) är en mycket gynnsam utveckling för Eurobattery Minerals eftersom den fastställer en tidsram för tillståndsprocesserna, vilket gör investeringarna i europeiska gruvor mycket mer förutsägbara", säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Strategiska och operativa höjdpunkter tredje kvartalet 2023

 • Styrelsen har beslutat att emittera 2 855 856 aktier med stöd av bemyndigande lämnat av bolagsstämma den 13 juni 2023. Emissionen sker som ett led i bolagets förvärv av ytterligare 30 procent av aktierna i FinnCobalt Oy. Efter genomfört förvärv äger Eurobattery Minerals 70 procent av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet.
 • Den första fasen av miljötillståndsprocessen för gruvprojektet Hautalampi har slutförts framgångsrikt då miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är helt godkänd av den finska närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY).

Nyckeltal tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (Q3 2022: 0 KSEK).
 • Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -8 481 KSEK (Q3 2022: -3 857 KSEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -0,25 SEK (Q3 2022: -0,25 SEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,23 SEK (Q3 2022: -0,23 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 047 KSEK (Q3 2022: 2 580 KSEK).

Nyckeltal första nio månader 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (9M 2022: 0 KSEK).
 • Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -18 406 KSEK (9M 2022: -16 260 KSEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -0,55 SEK (9M 2022: -1,06 SEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,50 SEK (9M 2022: -0,98 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 337 KSEK (9M 2022: -9 945 KSEK).

Väsentliga händelser efter perioden

 • I oktober meddelade Eurobattery Minerals att bolaget inte kommer att förnya sina tillstånd för prospektering för sina sju svenska tillgångar när tillstånden löper ut. Beslutet innebär att bolaget kan fokusera på de projekt som kommit längre för att skapa bättre aktieägarvärde. I Eurobattery Minerals halvårsrapport 2023 värderades de svenska tillgångarna till 2,7 MSEK; följaktligen har beslutet resulterat i en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av samma belopp.
 • I oktober meddelade Eurobattery Minerals att bolaget är en partner i centrumet ”Smart Exploration Research” som leds av Uppsala universitet.

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals Q3 rapport 2023 finns tillgänglig på företagets webbplats och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com