bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
22 maj, 2024

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Stockholm, 22 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”bolaget”) genomförde en företrädesemission av units med teckningsperiod från och med den 8 januari till och med den 22 januari 2024, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 (”företrädesemissionen”). Den som tecknade units i företrädesemissionen under teckningsperioden erhöll för varje (1) unit två (2) nya aktier i bolaget och en (1) teckningsoption av serie TO4 (”teckningsoption av serie TO4”) samt en (1) teckningsoption av serie TO5. Varje (1) teckningsoption av serie TO4 gav rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurobattery Minerals till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO4 löpte från och med den 7 maj till och med den 21 maj 2024 och totalt utnyttjades 12 776 891 teckningsoptioner av serie TO4 för teckning av aktier i bolaget, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 38,4 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 5,1 MSEK före kvittning om cirka 1,0 MSEK och emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas till att slutföra förvärvet av FinnCobalt Oy samt fortsatt arbete vid det finska batterimineralprojektet Hautalampi.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyemissionen tillförs bolaget en bruttolikvid om cirka 5,1 MSEK, före kvittning om cirka 1,0 MSEK och emissionskostnader. Antalet aktier kommer att öka med 12 776 891 aktier, från 103 131 838 aktier till 115 908 729 aktier, när de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket. Aktiekapitalet kommer att öka med 5 110 756,40 SEK, från 41 252 735,20 SEK till 46 363 491,60 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 11,0 procent.

Teckningsoptioner av serie TO5
En (1) teckningsoption av serie TO5 kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie under utnyttjandeperioden från och med den 7 oktober till och med den 18 oktober 2024, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för bolagets aktie under de tio handelsdagarna från och med den 20 september till och med den 3 oktober 2024, dock lägst 0,40 SEK per aktie och högst 0,52 SEK per aktie.

Rådgivare
Augment Partners AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerade legal rådgivare i transaktionen.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals utökar sin andel i det finska Hautalampiprojektet till 100 procent

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com