bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
27 maj, 2020

Eurobattery Minerals verkställer investerings- och aktieägaravtalet med option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva

Eurobattery Minerals AB (NGM Nordic SME: "BAT"; "Bolaget"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin, verkställer investerings- och aktieägaravtalet som ingicks den 11 maj 2020. Investerings- och aktieägaravtalet innefattar en option för ett stegvis förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy (”VHOy”). Bolaget betalade vid verkställandet 0,05 miljoner euro kontant och 0,2 miljoner euro i BAT-aktier som vederlag för optionerna att förvärva VHOy. Vederlaget i BAT aktier görs till ett pris om 200 001 euro och betalas till 100 procent genom att säljarnas fordran gentemot Bolaget kvittas mot betalning för 150 663 aktier i BAT tecknade av säljarna i en riktad emission. Aktierna utges till ett belopp om 14,01307 kronor per aktie vilket motsvarar den på Nordic SME noterade volymviktade kursen för Bolagets aktie under tio handelsdagar före stämmans beslut om emission. Samtliga tre säljare har även ingått s.k. lock-up avtal gentemot Bolaget. Lock-up perioden inleds idag (den 27 maj 2020) och avslutas 270 dagar efter den dag teckning sker i den riktade emissionen. Mer information om investerings- och aktieägaravtalet finns att tillgå i pressmeddelandet som offentliggjordes den 11 maj 2020. För ytterligare information, vänligen kontakta: Roberto García Martínez, VD E-post: roberto@eurobatteryminerals.com Hemsida: www.eurobatteryminerals.com Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl 12:45 CEST. Kort om Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com