bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
10 december, 2019

FÖRSTA RESULTATEN FRÅN BORRNINGARNA BEKRÄFTAR HÖGA HALTER AV NICKEL

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT"; ”företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelade idag de första resultaten från borrningskampanjen avseende nickel, kobolt och koppar i Castrizförekomsten, som ingår i Corcelprojektet i Galicien i norra Spanien. I det omfattande Corcelprojektet är Castriz ett av tre primära prospekteringsområden tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello.

Huvudpunkter

  • De första analyserna har nyligen kommit från genomförda borrningar vid Castrizförekomsten. Resultaten avser de två första borrhålen i det nyligen genomförda borrprogrammet med totalt fyra borrhål med en sammanlagd borrhålslängd av 998 meter.
  • Tidigare indikerade geokemiska och geofysiska sammanfallande anomalier har nu undersökts med borrningar.
  • Förhöjda halter av nickel (Ni), koppar (Cu) och kobolt (Co) påträffades i berggrunden. De bästa analyserna från de två första borrhålen omfattar:
  • 69 meter borrkärna från nivån 78 meter med genomsnittliga halter: 0,30 % Ni; 0,04 % Cu och 0,01 % Co (borrhål 19DD0001)
  • 24,5 meter borrkärna från nivån 14,5 meter med genomsnittliga halter: 0,30 % Ni, 0,12 % Cu och 0,01 % Co (borrhål 19DD0002)
  • Bedömningen är att det finns en betydande zon av bergarter med anomala halter av Ni-Cu-Co i Castriz, baserad på resultat från ovan nämnda borrhål som ligger med mer än 500 meters mellanrum.
  • Analysresultat emotses från ytterligare två borrhål. Resultaten förväntas komma in i början av 2020.

Sammanlagt fyra diamantborrhål slutfördes med totalt 998 meter borrning. Företaget har nu fått analysresultaten från två av borrhålen och resultaten bekräftar hög nickelhalt.

– Resultatet från första borrningarna verifierar de höga halterna av batterimineraler i berggrunden som de i år tidigare genomförda fältstudierna och analyserna pekade på. Vi följer vår tidsplan och i början av 2020 kommer vi att få ytterligare resultat från de återstående borrhålen. Men redan nu kan vi dra slutsatsen att det finns en hög nickelhalt i området, vilket är mycket uppmuntrande, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Tidigare fältaktiviteter som utfördes av BAT i Castriz har identifierat fyra stora zoner, upp till 1 km i längd, med geokemiska anomalier i ytan omfattande nickel (Ni), koppar (Cu) och kobolt (Co). Dessa sammanföll med uppmätta magnetiska anomalier i den underliggande berggrunden.

I tre av zonerna utfördes borrningar för att utvärdera malmpotentialen av Ni-Cu-Co-sulfider i berggrunden som utgörs av mafisk-ultramafiska bergarter. Borrningarna påträffade en sekvens med omväxlande mineralisering i serpentiniserade ultramafiska lager, i bandade amfibolitlager och i massiva amfibolitlager inom de norra och västra anomalierna. De bästa analyserna från de två första borrhålen omfattar:

  • 69 meter borrkärna från nivån 78 meter med genomsnittliga halter: 0,30 % Ni; 0,04 % Cu och 0,01 % Co (borrhål 19DD0001)
  • 24,5 meter borrkärna från nivån 14,5 meter med genomsnittliga halter: 0,30 % Ni, 0,12 % Cu och 0,01 % Co (borrhål 19DD0002)

Avståndet mellan de första två borrhålen är över 500 meter, vilket indikerar att det kan finnas en betydande zon med metallrika bergarter nära ytan i området.

Efter att de slutliga resultaten erhållits i början av 2020 kommer BAT att utvärdera den mer storskaliga potentialen för Castriz avseende förekomsterna av Ni-Cu-Co-sulfid i de ultramafiska bergartslagren nära ytan och på djupet samt förekomsterna av Cu-sulfider i amfiboliterna, som är likartade de i Touro Copper Project (46,5 Mton med en genomsnittshalt av 0,37% Cu), ett område som ligger ca 60 km sydost om Castrizförekomsten och som ägs av Atalaya Mining PLC.

Bifogad rapport innehåller en detaljerad analys av borresultaten som erhållits hittills.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Webbplats: https://investors.eurobatteryminerals.com//

Detta meddelande är den typ av information som företaget är skyldigt att redovisa enligt EU:s förordning gällande marknadsmissbruk. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för publicering den 10 december 2019 kl 08.00 CEST.

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är företagets Mentor.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com