bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
9 december, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurobattery Minerals

Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB har den 9 december 2020 hållit extra bolagsstämma enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Stämman valde Ola Lidström till ordförande vid stämman och Mattias Modén till protokolljusterare. Stämman godkände röstlängden som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av protokolljusteraren. Stämman godkände förslaget till dagordning och beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

Tidigare idag meddelade bolagets chefsgeolog Lachlan Rutherford bolaget att han av personliga skäl avstod från deltagagande i det incitamentsprogram som avsågs behandlas på stämman. Stämman röstade därför emot ett incitamentsprogram för bolagets chefsgeolog. Incitamentsprogrammet skulle ha innefattat en riktad emission av högst 150 000 teckningsoptioner serie 2020/2024 till chefsgeologen.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martinez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Eurobattery Minerals fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com