bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
4 maj, 2020

Nya analysresultat från Corcelprojektet bekräftar en hög halt av nickelsulfid

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: "BAT"; "Företaget"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, offentliggör idag de preliminära resultaten för sulfidmineralanalyser vid nickel-, kobolt- och kopparfyndigheten Castriz i Galicien i norra Spanien.  Inom det större Corcelprojektet är Castriz ett av tre primära prospekteringsområden tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello. Huvudpunkter:
  • Preliminära resultat från analyser av nickelsulfidmineral av mineraliserade prover från nyligen genomförda borrningar i Castriz.
  • Analysmetoder som skiljer mellan nickel i sulfidmineral och nickel i icke-sulfidmineral har visat att i genomsnitt 87% av tidigare rapporterade nickelhalter är knutna till nickelsulfidmineral.
  • De senaste testerna visar nickelhalter i sulfider på upp till 0,64% Ni. Flera prover innehåller nickel i sulfidanrikningar på mellan 0,3 och 0,4% Ni, vilket anses vara en ekonomisk nivå för en gruvdrift i dagbrott med låg kostnad.
  • Återstående prover från tidigare redovisade mineraliserade sektioner kommer att lämnas in för nickelsulfidanalys. Prover har också lämnats in för mer detaljerade mineralogiska studier och QEMSCAN-analys för att bestämma sulfidtyper och mineralegenskaper avseende utvinning.
  • Castriz-fyndigheten bekräftas nu vara ett betydande fynd av nickelsulfidmineral, med ett bekräftat omfattande prospekteringsintressant område på över 700 meter i längd och cirka 700 meter i bredd. Nickelsulfidmineraliseringen vid Castriz sträcker sig från markytan ned till ett djup på över 200 m med okänd total längd och okänt djupgående.
  • Studier som utvärderar potentiella gruvscenarier vid Castriz har påbörjats. Förberedande arbeten pågår också för fältaktiviteter 2020 i Castriz och i det större Corcelprojektet.
Totalt analyserades 11 prover från tre olika borrhål från Castrizborrningen 2019 av ALS Global1 i Perth, Australien, med en metod som används för att analysera andelen nickel i prov med sulfidmineral. Nickelsulfid, även känd som klass1-nickel, är det mest användbara mineralet för produktion av de mellanprodukter som krävs för batteriapplikationer. Resultaten visar att de allra flesta nickelansamlingar som tidigare rapporterats från Castriz kommer från ekonomiskt utvinnbara nickelsulfidmineral. - Vi är mycket nöjda med de senaste analysresultaten från Castrizfyndigheten. Med dessa resultat kan vi dra slutsatsen att andelen ekonomiska nickelsulfidmineral i marken är hög. Resultaten ger oss en stor tilltro till att kunna förverkliga Corcelprojektets hela potential att leverera batterimineraler, och därigenom vara en stor del av grunden i värdekedjan för batterier i Europa. Den bifogade rapporten innehåller en detaljerad analys av de senaste analysresultaten. För ytterligare information, vänligen kontakta: Roberto García Martínez, VD E-post: roberto@eurobatteryminerals.com Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 kl. 08:00 CEST. Kort om Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor   1 ALS Global är den ledande fullserviceleverantören av analytiska geokemitjänster till den globala gruvindustrin.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Uppdatering om inlämnandet av miljötillståndsansökan för det finska gruvprojektet

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com