bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
15 april, 2019

Orezone godkänt för handel på NGM Nordic MTF

Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) erhöll av Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) den 12 april 2019 ett villkorat godkännande för notering av Bolagets aktier på Nordic MTF. Noteringsbeslutet är villkorat av att Orezone AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) i den kommande emissionen säkra sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en period om tolv (12) månader och (ii) att det planerade förvärvet av Corcel Minerals S.L. slutförs senast den 17 april 2019 samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar Bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 18 april 2019. Aktierna i Orezone AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet ORE. Teckningsrätter respektive betalda tecknade aktier kommer att handlas under kortnamnet ORE TR respektive ORE BTA.

Aktieägare i Orezone behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, info@augment.se är Orezones Mentor.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com