bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
31 mars, 2022

Resultat från kärnborrningarna indikerar att mineralresursområdena i Hautalampi i Finland är sammankopplade

Stockholm, 31 mars 2022 – Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" och Börse Stuttgart: "EBM"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler offentliggör idag de första resultaten från borrkampanjens fas 2, som avslutats vid FinnCobalt Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet i östra Finland. Ett projekt som Eurobattery Minerals har möjlighet att förvärva till 100 %.

Resultaten indikerar en förbindelse och utvidgning av mineralresurspotentialen mellan de tidigare fastställda Hautalampi- och Mökkivaara-resurserna, vilket gör den planerade framtida gruvdriften mer effektiv och ekonomisk. Fullständiga resultat (ursprungligen planerade till Q1 2022) är försenade på grund av Covid-19 relaterade problem vid ALS-laboratoriet i Irland. Resultat och en uppdatering av mineraltillgången i enlighet med JORC-koden förväntas nu färdigställas under Q2.

Viktiga punkter

  • Första analysresultat och visuella observationer från borrkampanjen fas 2 i Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet ger en stark indikation att Hautalampis och Mökkivaaras mineralresurser är förbundna med varandra.
  • Bolaget förväntas få slutliga analysresultat från 1600 prover från de 45 borrhål som slutförts i fas 2 inklusive en revidering av mineraltillgången under andra kvartalet 2022.
  • Fullständiga resultat (ursprungligen planerade till Q1 2022) är försenade på grund av effekter av Covid-19 vid ALS-laboratoriet i Irland. Resultat och en uppdatering av mineraltillgången i enlighet med JORC-koden förväntas nu under Q2.
  • Tidigare borrkampanj under 2020 bekräftade en ökning av resursen på cirka 100 %.

"Utifrån vad vi vet hittills har borrningarna bekräftat vårt antagande om förbindelsen mellan Hautalampis och Mökkivaaras resursområden. Det betyder att vi med största sannolikhet har ett cirka 2,5 km sammanhängande mineralresursområde. Detta kommer att medföra att den framtida gruvverksamheten blir mer effektiv och ekonomisk. Vi är givetvis mycket angelägna om att få resterande resultat så fort som möjligt och därmed besvärade över förseningen från ALS-laboratoriet i Irland, som skett på grund av omständigheter utom vår kontroll”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Ytterligare information

FinnCobalt Oy inledde den nya borrkampanjen (fas 2) i mitten av oktober 2021 inom utvecklingsområdet för gruvprojektet i Hautalampi. Kampanjen omfattade det tidigare icke-borrade området mellan Hautalampifyndigheten och den nordöstra utsträckningen av projektet, känd som Mökkivaarafyndigheten, och syftade till att verifiera mineralresurserna mellan dessa redan kända fyndigheter.

Målen för fas 2-borrkampanjen var:

  • Täcka upp det oborrade området mellan det befintliga resursområdet vid Hautalampi- och den nordöstra förlängningen av resursområdet kallat Mökkivaara (Centralområdets-utfyllning).
  • Uppgradera antagen resurs till indikerad resurs i Hautalampiområdet genom att fylla de viktigaste luckorna i den befintliga, nu indikerade mineralresursen, med hjälp av nya borrningar (Hautalampi-Resource conversion).
  • Utöka Hautalampis resursområde ytterligare mot nordost (Central-Resource extension).
  • Skapa en indikerad mineraltillgång av Mökkivaararesursen genom en ökad borrtäthet.

Fas 2-borrkampanjen avslutades i slutet av 2021. Totalt färdigställdes 45 borrhål omfattande totalt 4606 borrmeter. Mer än 1600 prover kommer att lämnas in för geokemisk analys vid ALS Geochemistry i Outokumpu och Irland.

De första analysresultaten och visuella observationer indikerar starkt att Hautalampis och Mökkivaaras mineralresurser är sammankopplade med varandra. Analysresultat från de första 18 borrhålen är:

b82b5d5a455c2ff7_800x800ar

Den verkliga bredden på sektionerna uppskattas till huvudsakligen 80 – 90 procent och minst 75 procent av sektionen. I HA21-125 och HA21-126 beräknas den verkliga bredden vara lägre än i andra hål på grund av snedborrning mot strykningsriktningen. All kärnförlust tilldelas ett 0-värde. En påfallande kärnförlust inträffade i HA21-120 mellan 64,42 m - 65,62 m, totalt 1,2 m.

NiEq = nickelekvivalentprocent. NiEq beräknas med USD-priser på nickel 17 500 USD/t, koppar 7 500 USD/t och kobolt 45 000 USD/t. Inga metallurgiska eller återvinningsfaktorer har antagits i detta tidiga skede av projektet. NiEq-gradsberäkning = NiEq = Ni% + (Co%*45000 + Cu%*7500)/17500.

Diagram Description automatically generated

Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll (QA/QC)

Borrkärnan karteras (loggas) och provtas i en kvalitetssäkrad anläggning för borrkärneförvaring i Outokumpu, Finland. Kärnproverna skickades till ALS Laboratories i Outokumpu, Finland för halvering av kärnan med en diamantsåg och för provberedning. Från Outokumpu skickades proverna till ALS Laboratories i Irland för analyser med syrauppslutning och smälta av flera element, inklusive kobolt, nickel och koppar. Baserat på tidigare studier ligger halten av silikatnickel i Hautalampis berggrund under 0,03 %. Icke-mineraliserade prover, dubblettprover och standarder har inkluderats i provsatserna, vilket gör det möjligt att offentliggöra analysresultaten. Inga problem med kvalitetssäkring och kvalitetskontroll (QA/QC) har noterats med de resultat som rapporteras här.

Kvalificerad person (QP)

Den tekniska informationen i detta pressmeddelande har granskats av Dr Hannu Makkonen från Suomen Malmitutkimus Oy. Han har över 40 års erfarenhet av mineralprospektering i Finland, och innehar titeln europageolog (EurGeol). Dr Makkonen är en kompetent/kvalificerad person enligt PERC Reporting Standard 2021, JORC Code, 2012 Edition och National Instrument 43-101 – standarder för rapportering av mineralprojekt. Dr Makkonen äger inga aktier i FinnCobalt Oy eller Eurobattery Minerals AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://investors.eurobatteryminerals.com/

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 07:30 CET.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com