bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
21 november, 2019

Eurobattery Minerals AB har publicerat Delårsrapport januari – september 2019

Tredje kvartalet 2019 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till – 2 421 KSEK (-1 467 KSEK)
 • Resultat per aktie efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -0,24 SEK (-0,58 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 620 KSEK (-1 305 KSEK)

Årets första nio månaderna 2019 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till – 9 261 KSEK (-2 138 KSEK)
 • Resultat per aktie efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till –0,96 SEK (-0,8 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 284 KSEK (-3 488 KSEK)

Väsentliga händelser under perioden

 • Företaget slutförde ett omfattande geokemiskt och geofysiskt program i fyndigheten Castriz, som är en del av nickel-kobolt-koppar (Ni-Co-Cu) projektet Corcel i nordvästra Spanien.
 • Flera zoner med sammanfallande magnetiska och geokemiska Ni-Cu-anomalier kunde avgränsas. De goda prospekteringsresultaten i Castriz motiverade företaget att fortsätta med undersökningsborrningar.
 • Diamantborrningarna i Castriz påbörjades den 17 september. Upp till fyra borrhål har planerats, omfattande totalt ca 1000 m borrning. Geologisk loggning och provtagning av borrhålen har påbörjats.

Väsentliga händelser efter perioden

Totalt har Eurobattery Minerals 7 undersökningstillstånd i norra Sverige och geologer har nyligen undersökt alla. Tidigare påträffade och analyserade block och hällar har undersökts och nya prover har tagits för petrografisk och kemisk analys.

Sammanfattning av VD-ordet:

 • Under kvartalet slutfördes företagets preliminära, markbaserade prospekteringsverksamhet i fyndigheten i Castriz.
 • Företagets egen prospekteringsverksamhet bekräftade inte bara de tidigare resultaten, utan kunde även påvisa ytterligare högkvalitativa fyndigheter i området. Detta motiverade BAT att direkt inleda borrningar på de mest lovande platserna.
 • De inledande borrningarna har påträffat de indikerade mineraliserade bergartsformationerna, vilket är mycket uppmuntrande resultat för företaget eftersom analyserna visat på förekomsten av sulfidmineral.
 • Företaget är väl finansierat för att kunna slutföra sitt första prospekteringsprogram i Castriz. BAT planerar också att inleda preliminära tester för att utvärdera utvecklingspotentialen i Castriz.

Eurobattery Minerals AB Delårsrapport januari – september 2019 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats:

https://investors.eurobatteryminerals.com//ekonomiska-rapporter/   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 November 2019 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com