bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
22 juni, 2020

SLUTGILTIGA ANALYSER BEKRÄFTAR HÖGA NICKELSULFIDFYND I CORCELPROJEKTET

Eurobattery Minerals AB  (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”Företaget”), ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineral, tillkännager idag de slutliga resultaten av sulfidmineraltester vid nickel-, kobolt- och kopparfyndigheten Castriz i Galicien, nordvästra Spanien. I det större Corcelprojektet är Castriz en av tre fyndigheter tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello Huvudpunkter:
 • Slutliga analysresultat från nickelsulfid (Ni•S) i mineraliserade prover från nyligen genomförda borrningar vid Castrizfyndigheten i nordvästra Spanien bekräftar en betydande upptäckt av nickelsulfid vid Castriz.
 • Analysmetoder som påvisar nickel i sulfidmineral har visat att 75% till 85% av det totala nickelinnehållet från de väsentligaste mineraliserade sektionerna, som tidigare rapporterats, kommer från sulfidmineral.
 •  De främsta resultaten inkluderar: 
  •  21 m 0,26% Ni•S från 78 m och 12 m @ 0,41% Ni•S från 129 m, inklusive 3 m @ 0,64% Ni•S från 132 m (19DD0001)
  •  24,5 m @ 0,26% Ni•S från 14,5 m, inklusive 12,5 m @ 0,31% Ni•S från 14,5 m (19DD0002)
  •  24,35 m @ 0,31% Ni•S från 182,5 m, inklusive 9,0 m @ 0,40% Ni•S från 191,5 m (19DD0003)
 • En vanlig cut-off-nivå för ekonomiskt godtagbara nickelhalter i dagbrott bedöms vara 0,15% Ni.
 • Fyndighetens storlek har bekräftats till över 700 m i längd och ungefär 700 m i bredd med en mineralisering som börjar vid ytan ned till ett djup på 200 m. Det gör det potentiellt möjligt att genomföra gruvdrift i dagbrott med låga kostnader i Castriz.
 • Prover har lämnats in för mer detaljerade mineralogiska studier och QEMSCAN-analys för att bestämma sulfidtyper och mineralens utvinningsbeskaffenhet.
Totalt har 129 prover från fyra olika borrhål från Castriz-borrningarna, som genomfördes 2019, analyserades av ALS Global[1] i Perth, Australien. Specifika metoder för att analysera andelen nickel i bergarter med sulfidmineral har använts. Nickelsulfid, även kallad klass 1 nickel, är det mineral som föredras för att producera de mellanliggande produkter som krävs i batteridrivna tillämpningar. De senaste resultaten från de sedan tidigare rapporterade borrsektionerna bekräftar att det mesta av nicklet kommer från ekonomiska sulfidmineral. - De slutliga analysresultaten bekräftar att Castriz är en betydande nickelsulfidfyndighet. Med dessa resultat har vi tagit ett stort steg framåt mot vårt mål att bli en producent av batterimineral och därmed en betydande bidragsgivare till värdekedjan för batterier i Europa. Vi kommer nu att undersöka olika scenarios för utveckling av Castriz, inklusive studier av mineralbearbetning och gruvdrift, sa Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals. Sammanfattning av de slutliga analysresultaten av nickelsulfid Den analysmetod som används, benämnd ME-ICP09 av ALS Global, är specifikt tillämplig för att bedöma andelen nickelsulfid. I samband med total nickelanalys (ME-ICP61), som visar bergartens totala nickelinnehåll, är det möjligt att bedöma andelen ekonomisk nickelsulfid kontra icke-ekonomiskt nickel bundet till silikatmineral. De slutliga analysresultaten bekräftar att det mesta av nicklet i de insända proverna är nickel som kommer från ekonomiska sulfidmineraler (tabell 1). Av totalt nickel i de huvudsakligt mineraliserade sektionerna, så kommer 75-85% från sulfidmineral. Företaget gläder sig mycket över den potentiella storleken på den undersökta mineraliseringen, som mäter minst 700 meter i längd och 700 meter i bredd baserad på de begränsade borrningar som hittills genomförts. Viktigt att poängtera är att mineralisering börjar vid markytan och sträcker sig ned till ett djup på över 200 meter, vilket gör malmkroppen potentiellt lämplig för kostnadseffektiv gruvdrift i form av dagbrott. Tabell 1. Analyser av nickelsulfid från borrningar vid Castrizfyndigheten
Borrhål ID   Från (m) Till (m) Sektion (m) ME-ICP61 ME-ICP09 % Ni-in-
          Total Sulfid sulfid vs
          Ni ppm Ni ppm total Ni
19DD0001   45.00 147.00 102.00 0.28 0.21 75%
  inkl.   78.00   147.00   69.00 0.30 0.23 75%
  inkl.     78.00       99.00     21.00 0.35 0.26 76%
  och     129.00     141.00     12.00 0.48 0.41 85%
  inkl.       132.00       135.00         3.00 0.69 0.64 93%
19DD0002   3.00 114.00 111.00 0.21 0.18 84%
  inkl.   14.50   39.00   24.50 0.30 0.26 86%
  inkl.     14.50     27.00     12.50 0.36 0.31 87%
19DD0003   131.50 206.85 75.35 0.24 0.21 86%
  inkl.   182.50   206.85   24.35 0.34 0.31 89%
  inkl.    191.50     200.50       9.00 0.44 0.40 90%
19DD0004   6.80 35.60 28.80 0.20 0.12 60%
    178.85 251.30 72.45 0.20 0.14 71%
  Nästa steg För närvarande analyseras prover vid SGS: s kanadensiska anläggningar för mer detaljerade mineralogistudier och QEMSCAN-analyser för att bestämma sulfidtyper och mineralegenskaper för metallutvinning. Resultaten från dessa studier kommer att användas för att utvärdera ekonomin i potentiella utvecklingsscenarier vid Castriz. För ytterligare information, vänligen kontakta: Roberto García Martínez, VD E-post: roberto@eurobatteryminerals.com Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl 08:00 CEST. Kort om Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor   [1] ALS Global är den ledande fullserviceleverantören av analytiska geokemitjänster till den globala gruvindustrin.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com